Did you know that hrani zdarma will soon be available in English?

DMCA a duševní vlastnictví

Přidáno 15. února 2024

Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál přístupný na Hrani.eu porušuje Vaše autorská práva, můžete podat oznámení o porušení autorských práv. Tyto žádosti by měl podávat pouze vlastník autorských práv nebo zástupce oprávněný jednat jménem vlastníka.

Pokud se rozhodnete požádat o odstranění obsahu zasláním oznámení o porušení práv, nezapomeňte, že zahajujete právní proces. Neuvádějte nepravdivé údaje. Zneužití tohoto procesu může mít za následek pozastavení vašeho účtu nebo jiné právní důsledky. Tvrzení o porušení autorských práv bereme vážně. Budeme okamžitě reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv, která jsou v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act (dále jen "DMCA") nebo jakoukoli jinou platnou legislativou či zákony o duševním vlastnictví. Reakce mohou zahrnovat odstranění, zablokování nebo znemožnění přístupu k materiálu, o němž vlastník tvrdí, že je předmětem porušování práv, ukončení přístupu uživatele na stránky https://www.hrani.eu ("Hraní") nebo všechny výše uvedené kroky.

Údajné porušení autorských práv můžete oznámit prostřednictvím našeho emailu dmca@hrani.eu.DMCA in English

If you believe that any material accessible on Playing Free infringes your copyright, you may file a copyright infringement notice. Such requests should only be made by the copyright owner or an agent authorized to act on the owner's behalf.

If you choose to request removal of content by sending a notice of infringement, remember that you are initiating a legal process. Do not provide false information. Abuse of this process may result in suspension of your account or other legal consequences. We take claims of copyright infringement seriously. We will respond promptly to notices of alleged copyright infringement that comply with the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") or any other applicable intellectual property legislation or laws. Responses may include removing, blocking, or disabling access to material that the owner claims is infringing, terminating a user's access to https://www.hrani.eu ("Hraní.eu"), or all of the above.

You may report alleged copyright infringement by contacting us at dmca@hrani.eu.

Je těžké uhlídat všechna autorská práva a duševní vlastnictví u celkem 41789 her.

ikona herního portálu hrani-zdarma.eu O herním portálu

Bezplatné online hry nejen pro Váš oblíbený prohlížeč. Zahrajte si třeba starou DOS hru, pecku z období FLASH technologie, nějakou nadupanou multiplayer hru, hru z Gameboye Advance či textovou hru. :) Přečtěte si články o hrách zdarma. Online hry můžete vyhledat podle témat.

Poslední článek na blogu: Škola čar a kozel.

Nyní je zde 5 hráčů.
Copyright ©2022-2024 hrani.eu - některá práva vyhrazena. Herní portál ctí DMCA, Web pohání Váš Hosting .

Sociální sítě

Logo Discord serveru Ikona Emailu Ikona tUMBLR Ikona serveru kulatá 16px x 16px MEGA Ikona serveru Twitter kulatá 12px x 12px Ikona serveru Mastodon kulatá 12px x 12px Ikona serveru Minds kulatá 12px x 12px Ikona Pinterest Mindskulatá 12px x 12px Ikona Reddit Mindskulatá 12px x 12px Ikona RSS 12px x 12px

Herní novinky